1/1

η ωφέλεια 

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αρκεστεί σε βιοκλιματικές προθέσεις.

Καλείται να προσδιορίσει με ακρίβεια το ενεργειακό όφελος που εξασφαλίζει, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην βέλτιστη ενεργειακή διάσταση του κτιρίου.

Η ενεργειακή συμπεριφορά του πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου ξενοδοχείου αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες ενεργειακές προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.).

Υπολογίζεται ότι οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις του δωματίου, σε συνδυασμό με υψηλές αποδόσεις των Η/Μ και ΑΠΕ συστημάτων, θα επιτύχουν ενεργειακή κατάταξη Α(+), αποσκοπώντας στα πρότυπα Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης.

 

  Ποιο έιναι το Κτ'ίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης ?

- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ

​Kτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση,  Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου

 

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4122/2013 , Άρθρο 9

1.Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019.

ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

nearly Zero Energy Buildings

οι στόχοι

Οι στρατηγικές αειφορικού σχεδιασμού

Παθητικές Στρατηγικές Δροσισμού

ημιυπαίθριος ζωτικός χώρος

διαμπερής φυσικός αερισμός

 

εξωτερική σκίαση

 

εξατμιστιστικός δροσισμός με επιφανειακή ροή νερού μέσα στο δωμάτιο

 

παθητικός δροσισμός του δαπέδου

 

θερμική αδράνεια του κελύφους
 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι στρατηγικές αειφορικού σχεδιασμού της πρότασης του βιοκλιματικού δωματίου ξενοδοχείου θερινών διακοπών "Ημιυπαίθριος Βιος δίπλα στο νερό", περιγράφονται πλήρως και αξιολογούνται ποιοτικά και ποσοτικά στα πιο δημοφιλή και σημαντικά πρότυπα και προγράμματα πιστοποίησης*, αποτελώντας απαραίτητο και σημαντικό κεφάλαιο της σχετικής διαδικασίας .

 

ενδεικτικά αναφέρουμε:

* Διεθνή  Ποιοτικά Πρότυπα Υποστήριξης της Ανθρώπινης Ευεξίας και της Υγείας στο εξεταζόμενο δομημένο περιβαλλον

* Διεθνή  Πρότυπα ISO εφαρμογής  Συστημάτων  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

* Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης Αειφορίας των Κτηρίων και του Δομημένου Περιβάλλοντος

* Οικολογικά Σήματα Ποιότητας

Σενάριο χρήσης                 : Ξενοδοχείο Θερινών Διακοπων

Μικροκλιματικά δεδομένα: Παραθαλάσσια τοποθεσία με υψηλές θερμοκρασίες αέρα. Μεσογειακό κλίμα.

Προσανατολισμός              : Νότιος +- 30ο