τα βήματα

Περιγράφεται η πρόταση που καταθέσαμε στην ανοιχτή πρόσκληση του ΤΕΕ και του ελληνικού παραρτήματος της UIA, για κατάθεση ιδεών βιοκλιματικού σχεδιασμού δωματίου ξενοδοχείου με ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ.

παρουσιάζεται η κατασκευή του βιοκλιματικού δωματίου ξενοδοχείου όπως υλοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης Greek Tourism Expo '17.

Η υλοποίηση του βιοκλιματικού δωματίου ξενοδοχείου έγινε με χορηγία εταιριών που συνεργάστηκαν υποδειγματικά στην κατασκευή και την προμήθεια υλικών, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα στον ελάχιστα διαθέσιμο χρόνο μελέτης εφαρμογής και κατασκευής.

Please reload